Category: Инфраструктура

0

Инспектиране на експлоатационни септични системи

Инспектиране на работещи септични системи   Когато се използва правилно, септичната система функционира много добре. Ако се управлява лошо,  машините ще се развалят и ще създадат условия, които  биха били заплаха за човешкото здраве...

Извозване на строителен отпадък 0

Извозване на строителен отпадък

Извозване на строителен отпадък в развитите страни – как се случва? Според квалификацията на видовете строителна дейност, строителството в градовете и селата включва ново строителство, реконструкция, основен и текущ ремонт на сгради и съоръжения,...