Daily Archive: април 15, 2018

ползи от премахване на автомобилния катализатор 0

ПОЛЗИ ОТ ПРЕМАХВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ КАТАЛИЗАТОР

Ползи от премахване на автомобилния катализатор: Изгорелите газове от автомобилите са една от основните причини за замърсяването на въздуха в последните десетилети. С цел намаляване на замърсяването, е изобретен автомобилния катализатор.В общия случай автомобилният...