Monthly Archive: април 2018

медицински сестри 0

Медицински сестри – манупулации по домовете

Медицински сестри по домовете. С всяка година нараства дефицитът на квалифицирани медицински сестри в България. Основната причина за това е ниските нива на заплащане в държавните болници и диагностично-консултативни центрове в страната. Едната от...

Извозване на строителен отпадък 0

Извозване на строителен отпадък

Извозване на строителен отпадък в развитите страни – как се случва? Според квалификацията на видовете строителна дейност, строителството в градовете и селата включва ново строителство, реконструкция, основен и текущ ремонт на сгради и съоръжения,...

ползи от премахване на автомобилния катализатор 0

ПОЛЗИ ОТ ПРЕМАХВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ КАТАЛИЗАТОР

Ползи от премахване на автомобилния катализатор: Изгорелите газове от автомобилите са една от основните причини за замърсяването на въздуха в последните десетилети. С цел намаляване на замърсяването, е изобретен автомобилния катализатор.В общия случай автомобилният...