Daily Archive: март 20, 2018

мед-сестри 0

Мед-сестри задължения

Медицинската сестра е специалист със средно образование (завършила е медицински колеж). Отнасят я към средния медицински персонал, тя се явява помощник на лекаря в лечебно-профилактичните учреждения, изпълнява и следва указанията на лекаря и извършва...